Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Fletnia Pana z siedzibą w Grójcu (05-600) przy ul. Jana Pawła II 24. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjętą ze Stowarzyszeniem współpracą. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie znajdzie Pani/Pan pod adresem https://fletniapana.pl/polityka-prywatnosci/. W przypadku jakichkolwiek pytań może Pani/Pan skontaktować się ze Stowarzyszeniem, pod podanym powyżej adresem siedziby. Może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem iodo@fletniapana.pl.