POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA FLETNIA PANA

Zakres stosowania Polityki

Niniejsza polityka dotyczy zbierania i dalszego wykorzystywania danych osobowych użytkowników w związku z prowadzeniem serwisów internetowych oraz fanpage’y na portalach społecznościowych przez Zarząd Stowarzyszenia „Fletnia Pana”. Dotyczy to serwisów: https://fletniapana.pl, https://festiwal-grojec.pl  oraz innych serwisów, które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Fletnia Pana(ul. Jana Pawła II 24, 05-600 Grójec. Jako administrator ponosimy odpowiedzialność prawną za zgodne z prawem wykorzystanie Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo.

Poniżej znajdziesz dane umożliwiające skontaktowanie się z Biurem Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych.

e-mail: biuro@fletniapana.pl

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem

ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na specjalny iodo@fletniapana.pl

Formularz kontaktowy

Wykorzystujemy dane osobowe, które podałeś/podałaś przy użyciu naszego formularza kontaktowego online (w szczególności Twoje imię i nazwisko, adres email oraz inne dane osobowe, które podałeś/podałaś w treści wiadomości). Nasz formularz wskazuje, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których – opcjonalne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem skorzystania z usługi. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu z użytkownikami.

Jednakże, gdyby okazało się, że użyłeś formularza kontaktowego w innym celu, np. w celu  zgłoszenia skargi, wniosku, reklamacji, będziemy wykorzystywać i przechowywać Twoje w sposób odpowiadający temu celowi, o czym poinformujemy Cię szczegółowo w odrębnym

komunikacie.

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, do czasu, aż przestaną one być potrzebne do prowadzenia działań związanych z zapytaniem.

Newsletter

 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w postaci adresu mailowego, który podałeś/podałaś

przy zapisaniu się do naszego Newsletteru (podstawa prawna wykorzystania danych

przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu Twojej rezygnacji z subskrypcji

Newsletteru. Rezygnacja z subskrypcji Newsletteru polega na kliknięciu odpowiedniego

linku, który znajduje się na dole wiadomości e-mail, które otrzymujesz od nas wraz z

Newsletterem.

Formularze online

Wykorzystujemy dane osobowe, które podałeś/podałaś przy użyciu formularzy zgłoszeniowych online, których dostarcza nam Microsoft Corporation (w ramach usługi Microsoft Forms) oraz Google. (w ramach usługi Google Forms). Formularze wskazują, uzupełnienie których pól informacyjnych jest wymagane, a których – opcjonalne. Uzupełnienie pól oznaczonych jako wymagane jest warunkiem zgłoszenia udziału w szkoleniu. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci zgłoszenia udziału w kursach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, które wymagają zgłoszenia. Działamy w oparciu o zgodę, którą wyraziłeś/wyraziłaś przez wypełnienie odpowiednich pól formularza oraz kliknięcie przycisku „Prześlij” (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uznajemy, że w ten sposób, przez wyraźne działanie potwierdzające, wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych. Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu – w zależności od dostępności wolnych miejsc na wybranym przez Ciebie szkoleniu – do czasu rozpoczęcia planowanego szkolenia albo do czasu udzielenia Ci odpowiedzi o braku dostępności takiego miejsca.

 

Przyciski portali społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube), dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób: • Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;

 • Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności stowarzyszenia. W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek uzgodnieniami z tymi operatorami.

Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fanpage’u treściami, reakcjach na publikowane na fanpage’u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fanpage’u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach. Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wykorzystujemy ponadto Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się na portalach społecznościowych oraz wizerunek w celu opublikowania lub umożliwienia Ci opublikowania na naszym fanpage’u fotografii przedstawiającej Twoje uczestnictwo w różnych przejawach życia harcerstwa wraz z opisem. Działamy w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

1) Jeżeli sama opublikowałaś / sam opublikowałeś na naszym fanpage’u fotografię, uznajemy, że w ten sposób, przez wyraźne działanie potwierdzające, wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO);

2) Jeżeli chcielibyśmy opublikować na naszym fanpage’u fotografię, którą dostrzegliśmy na Twoim profilu, zwrócimy się do Ciebie o udzielenie odrębnej, dedykowanej tej fotografii zgody;

3) Jeżeli sami publikujemy wykonane przez nas fotografie, działamy na podstawie zgody, którą wyraziłaś / wyraziłeś przy przystąpieniu do Stowarzyszenia lub w związku z uczestnictwem w konkretnym wydarzeniu, podczas którego fotografia została wykonana.

Ze względu na specyfikę fanpage’y, upublicznione materiały, w tym Twoje dane osobowe

lub wizerunek, będą widoczne zgodnie z zasadami działania Facebooka. Z naszej strony

zapewniamy, że tam, gdzie pozawalają nam na to ustawienia fanpage’a, ograniczamy

widoczność starych postów, co oznacza, że widoczne są tylko najświeższe posty. Jednakże,

jeżeli zgłosisz nam, że chcesz, aby usunąć Twoje dane osobowe lub wizerunek, zrobimy to

niezwłocznie.

Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko lub inny identyfikator użytkownika portalu społecznościowego (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube), a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage’u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Ponadto chatbot, z którego korzystamy, zbiera następujące dane dotyczące odbytych rozmów z użytkownikami portali społecznościowych. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage’u.

Monitoring Internetu

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się w Internecie, np. na portalach społecznościowych, forach internetowych, blogach, w grupach dyskusyjnych, jak również informacje zawarte w treści postów, komentarzy i innych opublikowanych przez Ciebie wypowiedzi (w szczególności tych, w których używasz zdefiniowanych przez nas słów kluczowych)

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 • automatycznego wyszukania wypowiedzi dotyczących działalności stowarzyszenia, w tym

pytań, wątpliwości oraz pozytywnych i negatywnych opinii,

 • automatycznej oceny Twojego stosunku do działalności stowarzyszenia na podstawie treści wypowiedzi,
 • nawiązania z Tobą kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania i włączenia się do dyskusji na tematy związane z działalnością stowarzyszenia,
 • opracowania zbiorczych zestawień wypowiedzi dotyczących działalności stowarzyszenia.

Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania

danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji i popularyzacji działalności Stowarzyszenia w oparciu o bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu do czasu nawiązania z Tobą kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania i włączenia się do dyskusji na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż przez miesiąc. Po upływie tego czasu wykorzystujemy jedynie dane anonimowe zawarte w opracowanych zbiorczych zestawieniach.

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w dziennikach (logach) serwera. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów. Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu przez 14 dni.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Ujawniamy Twoje dane osobowe:

 • Microsoft Corporation z siedzibą w Redmont (Stany Zjednoczone Ameryki

Północnej), dostawcy usługi interaktywnych formularzy („Microsoft Forms”),

 • Google LLC z siedzibą w Mountain View (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), dostawcy usługi interaktywnych formularzy („Google Forms”)
 • Nazwa pl Sp. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (Polska), operator stron internetowych.

Podmioty te wykorzystują Twoje dane osobowe, działając wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie jako podmiot przetwarzający. Nie są odrębnymi administratorami Twoich danych, co oznacza, że nie mogą wykorzystywać Twoich danych do innych celów niż realizacja zlecenia Stowarzyszenia.

Ponadto w związku z prowadzeniem fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook,

Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube) ujawniamy dane osobowe subskrybentów naszych fanpage’y zarówno innym użytkownikom portali społecznościowych, jak i operatorom tych portali (tj. Facebook Ireland Limited, Twitter, Inc., Snap Inc., Google LLC). Operatorzy portal społecznościowych są odrębnymi administratorami Twoich danych, co oznacza, że mogą wykorzystywać Twoje dane do celów, które określają samodzielnie. Odbiorcy Twoich danych osobowych mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (na podstawie art. 20 RODO),
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń; Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (na podstawie art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych zawartych w Ewidencji.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych

osobowych (na podstawie art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Państwa danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich

zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich

informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także

odrębne powiadomienia na podany przez Ciebie adres e-mail.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU „FLETNIA PANA”

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Stowarzyszenie „Fletnia Pana” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 24, 05-600 Grójec.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu „Fletnia Pana” za pomocą adresu iodo@fletniapana.pl.

3.    Administrator danych osobowych –Stowarzyszenie „Fletnia Pana”- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych;

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Stowarzyszenia „Fletnia Pana”;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu „Fletnia Pana” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PEŁNA TREŚĆ ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku1 

W dowolnym momencie można wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z inspektorem ochrony danych Stowarzyszenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie „Fletnia Pana” danych osobowych mojego dziecka obejmujących jego wizerunek w celu prowadzenia kronik oraz w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka, na które wyrażam zgodę, obejmuje utrwalanie wizerunku na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z udziałem mojego dziecka w życiu Stowarzyszenia oraz na rozpowszechnianiu tego wizerunku w następujący sposób: 

zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku; 

publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych; 

rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej; 

publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny.